Dostępne przedmioty

Każdy uczeń klasy IB wybiera 3 przedmioty na poziomie standardowym (standard level, SL) oraz 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym (higher level, HL).

Każdy przedmiot SL realizowany jest w wymiarze 4 godzin tygodniowo, a każdy przedmiot HL w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Uczeń wybiera jeden przedmiot z każdej grupy. Nie można wziąć tego samego przedmiotu na dwóch różnych poziomach.

Po kliknięciu na daną grupę ukażą się przedmioty, po kliknięciu na które zostaniesz przeniesiony do odpowiedniej podstrony.

Więcej przedmiotów

Możliwe jest również wzięcie czterech przedmiotów na poziomie rozszerzonym (HL) i dwóch przedmiotów na poziomie standardowym (SL).

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest również wzięcie łącznie siedmiu przedmiotów. W takim wypadku należy pamiętać jednak, że uczeń może zdać egzaminy z maksymalnie sześciu z nich.

Close Menu