Klasa Pre-IB

Aby przygotować uczniów do tego systemu nauczania, znacznie różniącego się od modelu polskiego, szkoła oferuje zainteresowanym kandydatom naukę w klasie Pre­‑IB. Klasa ta realizuje w całości podstawy programowe dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, wzbogacając go o dodatkowe treści.

Wymiar godzin dla ucznia zostanie zwiększony o 3 godziny tygodniowo, które będą obejmować dodatkowe dwie godziny języka angielskiego oraz godzinę zajęć z Teorii wiedzy, która będzie wprowadzeniem do obowiązkowego w programie Matury Międzynarodowej przedmiotu o tej samej nazwie.

Wprowadzenie dodatkowych godzin z języka angielskiego jest spowodowane faktem, iż w programie IB językiem wykładowym będzie właśnie język angielski.

W drugim semestrze nauki w klasie Pre-IB każdy uczeń dokonuje wyboru trzech przedmiotów, których naukę będzie kontynuował na poziomie standardowym oraz trzech przedmiotów, których będzie się uczył na poziomie rozszerzonym. Więcej informacji o dostępnych przedmiotach dostępne jest tutaj.

Egzamin wstępny i rekrutacja

Kandydat do klasy pre-IB poddany zostanie normalnemu trybowi rekrutacji na zasadzie powszechnej dostępności, a także będzie zobowiązany przystąpić do egzaminu kompetencji językowych, organizowanego przez szkołę na przełomie maja i czerwca każdego roku. W przypadku niepowodzenia na sprawdzianach językowych lub zmianie woli w żaden sposób nie ograniczy to dostępu kandydata do szkolnictwa średniego. Więcej informacji o egzaminie wstępnym dostępne jest tutaj, a o rekrutacji tutaj.

Close Menu