FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


Wybrać należy 6 przedmiotów – po jednym z każdej grupy przedmiotowej. Standardowo uczeń wybiera 3 przedmioty na poziomie standardowym (standard level, SL) i 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym (higher level, HL). Więcej informacji w zakładce przedmioty.

W maturze międzynarodowej można uzyskać maksymalnie 45 punktów – po 7 punktów z każdego z 6 zdawanych przedmiotów oraz 3 punkty za wyniki z Theory of Knowledge i Extended Essay.

Aby otrzymać dyplom, uczeń musi zaliczyć TOK, CAS i EE, a także zdobyć łącznie minimum 24 punkty.

Toggle Content

Toggle Content

Close Menu