IB Learner profile

Profil ucznia zapewnia długoterminową wizję edukacji. To zbiór ideałów, które mogą inspirować, motywować i koncentrować pracę szkół i nauczycieli, jednocząc ich we wspólnym celu.

Uczniowie IB starają się być:

  • Dociekliwi (inquirers)
  • Wnikliwi (knowledgeable)
  • Myślący (thinkers)
  • Komunikatywni (communicators)
  • Prawi (principled)
  • Wyzbyci uprzedzeń (open-minded)
  • Wrażliwi i troskliwi (caring)
  • Chętnie podejmujący ryzyko (risk-takers)
  • Zrównoważeni (balanced)
  • Refleksyjni (reflective)
Close Menu