Diploma Programme

IB Diploma Programme (Matura Międzynarodowa) jest dwuletnim programem nauczania w ramach szkoły średniej, przypadającym na klasę drugą i trzecią. Traktowany jest na równi z amerykańskim systemem Advanced Placement czy brytyjskim systemem egzaminów maturalnych A-level. Uzyskane na egzaminach IB wyniki stanowią bardzo istotny element dla decyzji o przyjęciu na czołowe uczelnie świata (np. brytyjskie Oxford i Cambridge czy London School of Economics). 

Zarówno program jak i egzaminy są nastawione głównie na kształtowanie i egzekwowanie umiejętności ucznia, w tym umiejętności zdobywania i wykorzystywania informacji, pozostawiając na drugim planie jego wiedzę encyklopedyczną (co nie znaczy, że pewien jej zakres nie jest egzekwowany). Poziom przygotowania do samodzielnych studiów posiadaczy Międzynarodowej Matury jest bardzo wysoki.

Wszystkie zajęcia w ramach Diploma Programme (oprócz języka polskiego) odbywają się w języku angielskim.

Struktura

Program składa się z kilku głównych części, których realizacja jest konieczna uzyskania dyplomu.

Pierwszym elementem jest wybranie przez ucznia sześciu przedmiotów, których uczeń będzie uczył się przez 2 lata, a następnie zdanie egzaminów z każdego z nich.

Kolejną wymaganą częścią jest zaliczenie kursu TOK (Theory of Knowledge), który wyrabia w uczniach zdolność stawiania pytań oraz postawę krytyczną i refleksyjną wobec wszelkiej dostępnej wiedzy.

Trzecim elementem jest CAS (Creativity, Activity, Service), który ma na celu wszechstronny rozwój osobowości i stanowi przeciwwagę do nauki szkolnej. Polega on na zrealizowaniu 50 godzin w ramach pozaszkolnej działalności w każdym z trzech obszarów (tj. kreatywności, aktywności i wolontariacie).

Ostatnią częścią składową programu jest EE (Extended Essay), czyli autorska praca badawcza na wybrany temat związany z jednym z realizowanych przedmiotów. Pisana jest ona przez ucznia przez dwa semestry we współpracy z promotorem.

 

Close Menu