Biology

Program biologii skomponowany jest przejrzyście i logicznie. Pozwala nie tylko usystematyzować wiedzę biologiczną, ale kładzie duży nacisk na powiązania między różnymi dziedzinami biologii, pokazując jak ważna w nauce jest współpraca i wymiana informacji.

W każdym z działów tematycznych omawia się problemy natury etycznej i kontrowersyjne odkrycia naukowe, co uwrażliwia, pobudza do własnych refleksji i kształtuje postawy moralne uczniów. W Maturze Międzynarodowej kładzie się szczególny nacisk na poszanowanie życia, troskę o przyrodę i odpowiedzialność z naszą planetę, dzięki czemu uczniowie kształtują swoje dojrzałe postawy w duchu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.

Program biologii jest bardzo nowoczesny – oprócz obowiązkowych podstaw, które dają wiedzę ogólną z najważniejszych dziedzin biologii (np. botaniki, ekologii, systematyki, ewolucji), skupia się przede wszystkim na dziedzinach, które współcześnie najdynamiczniej się rozwijają (genetyka, biotechnologia, fizjologia człowieka, fizjologia komórki).

Uczniowie także rozwijają umiejętność rozwiązywania zadań problemowych oraz interpretowania danych liczbowych i wykresów z wynikami badań naukowych (data-based questions). Jest to doskonałe przygotowanie do metod stosowanych na wyższych uczelniach.

Cele przedmiotu

Wiedza zdobyta na lekcjach biologii pozwala uczniom:
  • W sposób przekrojowy i dogłębny rozumieć zjawiska biologiczne,
  • Nadążać za najnowszymi trendami i odkryciami naukowymi,
  • Rozumieć przyczyny wielu ważnych zjawisk z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • Wykształcić własną odpowiedzialną postawę ekologiczną,
  • Rozpoznawać przyczyny ważnych chorób i nieprawidłowości funkcjonowania ludzkiego organizmu.
Close Menu