Academic honesty

Academic honesty, czyli uczciwość akademicka, określana jest jako „zestaw wartości, które promują uczciwości i dobre praktyki w zakresie nauczania, uczenia się i oceny”. Integralność akademicka jest sercem programu IB i jest bezpośrednio związana z profilem ucznia IB. Polityka ta określa, co według IBO stanowi naruszenie uczciwości akademickiej i jakie są tego konsekwencje.

Close Menu